Wandelcoaching is een vorm van coachen waarbij je wandelt in de natuur en de natuur regelmatig actief wordt ingezet in het gesprek. Coaching in de natuur is krachtiger dan coaching binnen, omdat zowel het bewegen als de natuurlijke omgeving rust en ruimte geeft. Beelden in de natuur zijn daarnaast soms zo betekenisvol dat woorden niet meer nodig zijn.

 

Hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg deed onderzoek naar wandelcoaching en concludeert:

Deelnemers aan de wandelcoaching vertonen o.a. meer herstel van stress en burnout dan een controlegroep die geen coaching kreeg. Ook had de wandelcoaching positieve effecten op hoop, zelfwaardering, mindfulness, en tevredenheid met het leven. De deelnemers geven aan dat de natuurlijke omgeving een belangrijke ondersteunende rol had in deze effecten.

Bron: www.agnesvandenberg.nl

 

Bij de wandelcoaching ga ik uit van de positieve psychologie. Deze stroming is populair. Ze gaat uit van de positieve beïnvloeding door focus op zaken waar je energie van krijgt. Het idee is dat een mens zowel stressfactoren als energiegevers ervaart in zijn leven. Door te ontdekken wat jou energie geeft en daar meer van te doen (in plaats van minder te doen van wat je stress geeft) wordt zowel je stress minder als je werkplezier groter. Alle wandelcoachoefeningen zijn gebaseerd op dit gedachtegoed. Accepteren van wat minder is en aan de slag met wat al leuk is. Ook mindfulness oefeningen (wandelende meditatie) en het boeddhistisch gedachtegoed zet ik waar gepast in bij de coaching.

 

Andante Coaching staat voor coaching in een rustig - andante - wandeltempo. Luister hier naar een bekend pianoconcert van Mozart in het andante tempo: https://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I